Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhlo v ZŠ Sokolovská veřejné projednání návrhu řešení chodníků a uličních prostorů lokality "Na Habeši" (konkrétně ulic Boženy Němcové, Husova, Komenského, Mánesova, Přemyslova). Sešlo se zhruba šest desítek občanů. Nejprve se občané seznámili s harmonogramem obnovy uličních prostorů. Slovo dostali i zástupci správců inženýrských sítí - záměr obnovy ulic navazuje na opravy vodovodu, kanalizace a plynovodu v Husově a Přemyslově ulici, které aktuálně probíhají nebo brzy začnou.

Předběžný návrh úprav ulic poté představili jeho autoři - autorizovaný technik v oboru dopravní stavby Ing. Zdeněk Fiedler a Ing. arch. Lucie Pavlištíková s Ing. arch. Kristianem Holanem z architektonického studia úl (http://www.studio-ul.cz).  Návrh zahrnoval mimo jiné opravu a vybudování chodníků, vymezení parkovacích stání,  výsadbu veřejné zeleně nebo zpomalovací opatření na vozovce. Následovala bouřlivá diskuze, která se postupně přesunula ke stolům s mapami.

Vzhledem k šíři obecných i konkrétních připomínek během setkání, jsme návrh následně předložili občanům k podrobnému prostudování a připomínkování. K polovině dubna se na městském úřadu sešlo 32 individuálních připomínek za jednotlivé domy a 1 kolektivní se 70 podpisy. Nutno podotknout, že většina občanů s navrhovanými úpravami nesouhlasila. Vadilo jim především výrazné omezení parkování, "znepřehlednění" vozovek, rozsáhlá výsadba zeleně nebo rozšíření chodníků.

Všechny připomínky občanů, jejich shrnutí, ale také požadavek na úpravy návrhu ze strany vedení města jsme předložili architektům a poprosili je o nový návrh. Měl by respektovat nejčastější obavy a připomínky občanů, ale zároveň dbát na klíčové požadavky pro veřejný prostor moderních měst, tedy i Mnichova Hradiště – zklidnění automobilové dopravy, preference pěšího pohybu, rozšíření městské zeleně a zlepšení retence (zadržení vody v půdě). Upravený návrh budeme dále projednávat s občany jednotlivých ulic.

Pro více informací o návrzích i projednávání návrhů navštivte sekci webu města Na Habeši nebo se obraťte na projektového pracovníka města, Ondřeje Šindeláře (tel. 326 776 619, 720 070 039, e-mail: , kancelář č. 6 – přízemí radnice).