Společnost GridServices se především v předloňském roce potýkala s netěsností nízkotlakého plynovodního vedení v Mnichově Hradišti což způsobovalo časté poruchy na dodávkách zemního plynu. Jednou z problematických lokalit byla takzvaná Habeš. O svém záměru rekonstrukce potrubního vedení v Husově, Mattušově a Přemyslově ulici proto vloni informovala město na pravidelných koordinačních schůzkách. Cílem těchto jednání je, aby si jednotlivé stavební akce ve městě nepřekážely, ideálně aby byly v synergii. Zde se podařilo se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav domluvit ve stejném termínu výměnu kanalizačního a vodovodního vedení. Práce se tak měly kompletně provést v rámci jedněch výkopových prací a měly městu umožnit udělat v obou ulicích nový povrch naráz a takřka kompletně na náklady síťařů. Realizace však měla nakonec k ideálnímu stavu poměrně daleko.

„Zejména vlivem podloží, které bylo soudržnější, než se počítalo v projektu, a kvůli kterému probíhalo frézování pomaleji, nabrala stavba kanalizace a vodovodu nemalý skluz,“ komentuje místostarosta Jan Mareš. Výkopy totiž ukázaly, že poměrně mělko pod komunikacemi se nachází vrstva opuky. Stav podloží však nebyl jedinou komplikací. Zhotovitel se totiž také zdržel kvůli své předchozí akci na Masarykově náměstí, kde probíhala rekonstrukce kanalizace a kde se rovněž potýkal s opukou. Kvůli ní stavbu na Habeši zahájil později. Dále práce prodloužilo větší množství realizovaných kanalizačních a vodovodních přípojek i občasné kolize s plynaři.

Do konce října byly v Husově a Mattušově ulici práce na sítích dokončeny, proběhla příprava podkladních vrstev nové komunikace a v následovala pokládka asfaltu. Zatímco v Mattušově ulici byla svrchní asfaltová vrstva uvedena do původního stavu, v případě Husovy ulice byl letos položen pouze podkladní asfalt o šířce 5,75 metru, tedy pouze v místě, kde bude komunikace dle připravovaného projektu úprav uličních prostor na Habeši.

S projektem úprav uličního prostoru byli obyvatelé lokality seznámeni nejprve prostřednictvím veřejného setkání a následně, po přepracování na základě připomínek obyvatel, i přímo na místě v Husově ulici. V obou ulicích budou ještě letos uvedeny chodníky do takového stavu, aby byly schůdné. V první polovině roku 2020 bude akce dokončena. Půjde o položení finální vrstvy asfaltu v Husově ulici i propustné dlažby, z níž bude vytvořen multifunkční parkovací pruh, vysázení zeleně a o vybudování nových chodníků.