Na 40 lidí se ve čtvrtek 2. listopadu od 18 hodin sešlo ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště, aby se seznámili s plány radnice na rozvoj tzv. Jihozápadního města. Zástupci vedení města, samosprávy i státní správy prezentovali vývoj lokality z pohledu územně plánovací dokumentace, přestavili majetkové poměry v lokalitě a její předpokládaný rozvoj do budoucna.

Lokalita je určena k výstavbě bytových domů již minimálně od poloviny 90 let a postupně zde vznikají inženýrské sítě, které tuto výstavbu umožňují. Ostatně ulice Akátová a K Vořechu jsou první fází této výstavby. V současné chvíli ovšem o parametrech další výstavby není zdaleka rozhodnuto - a zástupci samosprávy města mají relativně silné nástroje, jak ji ovlivnit (vlastnictví velké části pozemků, nový územní plán a účast na územních či stavebních řízeních).

Aktuálně je projednáván nový územní plán, který by umožnil účinnou regulaci výstavby ze strany města i občanů. Paralelně probíhá hledání možných představ výstavby a investorů, kteří by na pozemcích města a v souladu s představami zastupitelů města mohli stavět. Zároveň je ovšem nutné reagovat na připravovanou výstavbu několika domů soukromých investorů, především v ulici K Vořechu tak, aby nebyly v rozporu s budoucí zástavbou celého území.

Na setkání byl prostor pro diskuzi občanů, kteří vyjádřili obavy z příliš vysoké zástavby a z malé vzdálenosti od stávajících domů. Starosta Ondřej Lochman se tyto obavy snažil rozptýlit a nabídl občanům pravidelné informování o vývoji v lokalitě. Zároveň požádal přítomného pana Stanislava Havláta, aby byl prostředníkem pro diskuzi mezi vedením města a občany dotčených ulic.

Věříme, že po více než tříhodinovém jednání byly alespoň částečně rozptýleny obavy občanů z hrozící rychlé a neregulované výstavby. Informace o výstavbě v lokalitě Jihozápadní město budou zveřejňovány pravidelně zde: www.mnhradiste.cz/jihozapadni-mesto. Zároveň proběhnou další veřejná setkání, jak v souvislosti s projednáváním územního plánu, tak s plánováním výstavby na pozemcích města. Díky posbíraným kontaktům ze setkání budeme moci přítomné adresně informovat.

Prezentace ze setkání jsou ke stažení zde: