V červnu roku 2018 byl zveřejněn otevřený dopis starosty města, Ondřeje Lochmana, který odpovídal signatářům petice „za změnu územního plánu v části Jihozápadního města“. V závěru dopisu je napsáno: „V lokalitě C se nyní plánuje výstavba 2 bytových domů na nároží ulice K Vořechu na pozemcích firmy Stavokombinát. Proběhla zde neformální jednání o podobě budov a čekáme na zahájení stavebního řízení.“ Rádi bychom Vás nyní informovali o aktuálním vývoji ohledně výstavby těchto domů.

Od zveřejnění otevřeného dopisu proběhlo stavební řízení na zmíněné dva bytové domy. Do stavebního řízení podalo město (po diskusi v radě města) námitku proti výšce budov s žádostí o doložení studie zastínění. Studie byla investorem doložena a stavební úřad vypořádal námitku města jako neopodstatněnou. Stavební úřad zahrnul do stavebního řízení i účastníky, kteří s pozemkem nejen přímo sousedí, ale mohli by jím být dotčeni. Následně proběhlo vydání stavebního povolení, proti kterému se jeden z občanů odvolal. Spis byl tak podstoupen odvolacímu orgánu na Středočeském kraji. Kraj následně potvrdil stavební povolení vydané stavebním úřadem v Mnichově Hradišti. Společnost tedy nyní disponuje pravomocným stavebním povolením a zahájila kroky k realizaci stavby dvou bytových domů. Domy by měly být dokončeny a kolaudovány dle harmonogramu přeloženého vlastníkem a investorem pozemku na jaře roku 2021. Po společné diskusi s architektem města ještě majitel plánuje změnu střech domu na zelené střechy. Investor zveřejnil informace na svém webu: http://www.stavokombinat-invest.cz/planovana-vystavba-mnichovo-hradiste/ - jedná se o 2 domy I. etapy.

Co se týká dalšího možného rozvoje v této lokalitě, vlastník usiluje o možnost výstavby 4-5 dalších bytových domů (přízemí plus 4 patra, se zelenou střechou) - dle jeho plánu jde o II. etapu. Toto bude v nadcházejících měsících věcí diskuse s architektem města a radou města. Další domy zakreslené ve studii, řadovky protilehlé dnešním řadovkám a další bytové domy, není možné stavět s ohledem na nevyřešené majetkové poměry. Současně ovšem rozumíme, že vznikla studie pro celou lokalitu a vítáme, že je navržena jako ucelená část města, kde jsou zelené střechy a parkoviště jsou schovaná pod zelenými trávníky.

V souvislosti s pozemky ve vlastnictví města (lokalita B dle otevřeného dopisu) nyní vzniká pracovní skupina urbanistů, která doporučí zastupitelstvu a radě města další postup při výstavbě v této lokalitě. Bohužel stále nemáme nový územní plán (aktuální zdržení nastalo z důvodu diskuse ohledně rozvoje průmyslových a dalších lokalit). Předpokládáme, že druhé veřejné projednání proběhne v první polovině roku 2020 a následně bychom chtěli do konce roku 2020 územní plán schválit v zastupitelstvu. Zda to bude reálné, ukáže druhé veřejné projednání.