Vyjádření ředitele výrobního závodu Kofola a.s. v Mnichově Hradišti Karla Teichmanna

"Ke dni 4. 7. 2018 proběhl zkušební provoz a vyhodnocení odhlučnění dle plánovaného harmonogramu:

a) v měsíci červnu proběhlo měření dle podmínek definovaných v Rozhodnutí KHS Mladá Boleslav z 15. 8. 2017.
b) dne 26. 6. 2018 byla oficiálně podaná zpráva a protokoly z měření na KHS Mladá Boleslav
c) výsledek měření je v souladu s Rozhodnutím KHS Mladá Boleslav z 15. 8. 2017."

Vyjádření starosty města Ondřeje Lochmanak odhlučnění závodu:

„Jsem rád, že Kofola dodržela slib a investovala do protihlukových opatření nemalou částku. Měření, které bylo předložené krajské hygienické stanici (KHS), je v souladu s požadavky KHS. Věc by tedy měla být vyřešena. Nicméně pokud se dále budou opakovat stížnosti občanů na stacionární hluk ze závodu, provede město vlastní kontrolní měření.

Přestože Kofola proti loňskému létu značně upravila provoz kamionové dopravy, tak aby k závodu najíždělo vždy jen jedno vozidlo a nevytvářely se dlouhé fronty nákladních vozů, hluk od kamiónů i nadále přetrvává. Jediné dlouhodobé a skutečně efektivní řešení tak vidím v napojení výrobního závodu ze silnice II/268. K tomuto je ovšem potřeba získat pozemky, které v současné době spravuje státní pozemkový fond. Tyto pozemky jsou nyní součástí restitučního řízení a je nutné počkat do ukončení soudní pře mezi státem a soukromými osobami.“