Realizované práce ke dni 20.12.2017 :

a) Natažení silových napájecích el.vodičů mezi hlavní rozvodnou a novou kompresorovou stanicí - hotovo

b) Instalace tlakového potrubí mezi novou kompresorovou stanicí a linkou MHPET01 a MHPET02 - hotovo

c) Potrubí pro chladící okruhy mezi chladičem a novou kompresorovou stanicí - hotovo

d) Protihlukové vrata trafostanice - instalovány

e) Nová chladící jednotka - instalována

f) Stavební práce ukončeny

Navržená opatření jsou realizována dle plánovaného harmonogramu.

Další činnosti budou probíhat dle harmonogramu v 2/2018.