Realizované práce ke dni 19. 10. 2017 :

a) Probíhají práce na natažení silových napájecích el. vodičů mezi hlavní rozvodnou a novou kompresorovou stanicí,

b) Probíhá instalace tlakového potrubí mezi novou kompresorovou stanicí a linkou MHPET01 a MHPET02,

c) Probíhá instalace potrubí pro chladící okruhy mezi chladičem a novou kompresorovou stanicí,

d) Na základě nabídky jsou objednány nové protihlukové vrata trafostanice.

Navržená opatření jsou realizovaná dle plánovaného harmonogramu.