Muzeum zve na páté pokračování Virtuálních procházek městem v úterý 22. září v kině. Téma: rozhledna, židovský hřbitov, škola Vrchlického návrší, Studentská, S. K. Neumanna, Máchova, Poříčská a Svatopluka Čecha.