Podle informací krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje budou od 10. srpna do 10. září probíhat práce na obnově povrchu silnice II/610 v úseku od železničního přejezdu za Veselou ke křižovatce s kruhovým objezdem v ulici Víta Nejedlého u Lidlu. Po dobu prací budou probíhat částečné a úplné uzavírky pro automobilovou dopravu. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení a pokynů pracovníků stavby. Níže připojujeme grafiky dopravních situací a jejich popis.

 1. grafika dopravní situace
  – částečná uzavírka 14.8.– 10.9.2020
   
 2. grafika dopravní situace
  – úplná uzavírka 10.8.-–24.8.2020
   
 3. grafika dopravní situace
  – částečná uzavírka 10.8.–10.9.2020