•  Ve Středočeském kraji se obnovuje běžný školní režim: na základních školách, na nižších stupních víceletých gymnáziích a na konzervatořích končí rotační výuka. Žáci budou testováni jednou týdně antigenně nebo PCR testy jednou za 14 dní.
   
 • Změna v rotační výuce platí i pro dalších pět krajů: Královéhradecký, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký a Pardubický a hlavní město město Praha.
   
 • Otevírají i zahrádky restaurací. Zákazníci se budou muset prokázat negativním testem na covid-19, očkováním nebo dokladem o proděláném onemocnění v posledních 90 dnech. U stolu budou moci sedět maximálně čtyři hosté, nejedná-li se o členy jedné domácnosti, kde platí výjimka z omezení.
  Povolena je ode dneška také konzumace jídel a pití na tržnicích.
   
 • Na kulturních akcích se může potkat až 700 sedících diváků s maximálně 50% naplněním kapacity hlediště. Podmínkou bude opět negativní test, odstup nejméně 14 dní od očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech.
   
 • Otevírají se vnitřní prostory sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kurty, atd.), taneční studia, posilovny a fitness centra, počet návštěvníků je omezen. Každý se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Šatny a sprchy zůstávají zavřené. Bazény, sauny, solné jeskyně zůstávají nadále zavřené.
   
 • V nemocnicích jsou opět povoleny návštěvy.
   
 • Zoologické či botanické zahrady umožní vstup návštěvníkům až do naplnění 50% kapacity venkovních prostor. Dosud byla horní hranice maximální kapacity 20 %

→ K očkování se od dnešní půlnoci mohou registrovat také lidé ve věku 40 až 44 let na webu registrace.mzcr.cz

→ Informace k aktuálním opatřením najdete na webu vlada.cz nebo na webu koronavirus.mzcr.cz