Z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru se žáci posledních ročníků středních škol dočkají značných změn maturitních a závěrečných zkoušek. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení slohových prací a navýšení času u didaktických testů z českého jazyka, anglického jazyka a testu z matematiky. Závěrečná zkouška učňů se bude skládat ze dvou částí namísto tří a písemná část se prodlouží o 30 minut.