Od pondělí 5. října od 00:00 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav, od pátku 9. a od pondělí 12. října přichází další a mnohem přísnější opatření, která mají vést ke zpomalení šíření nákazy koronavirem covid-19. Dvoutýdenní opatření mají následující charakter:

 • nadále platí pravidlo 3R: povinnost nosit Roušku, umyté Ruce a Rozestupy 2 metry;

Od půlnoci 9. října platí:

 • zákaz provozu heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby,
 • zákaz návštěv a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační činnosti a další kroužky pro děti od 6 do 18 let.

Od pondělí 12. října platí:

 • přísnější opatření pro restaurace, bary a další stravovací zařízení, diskotéky i kluby, kde nemohou být k jednomu stolu vpuštěny více než 4 osoby (nadále platí, že každý musí mít své místo k sezení), otevírací doba je omezena pouze od 6 do 20 hodin (s výjimkou výdejních okének), ve vyjmenovaných místech je zároveň zakázána produkce živé hudby i tance,
 • povolení vstupu v maximálním počtu 2 osob do obchodních center, totéž platí i pro konzumaci u jednoho stolu ve foodcourtech, kde nesmí sedět více než 2 osoby, připojení na síť Wi-Fi je v obchodních centrech zakázáno,
 • významná omezení pro kulturu a sport: divadla, kina, organizované sportovní a společenské akce včetně bohoslužeb, taneční nebo spolkové aktivity (amatérské i profesionální) jsou zakázány, pokud se na nich nesejde více než 10 osob uvnitř a 20 osob venku, výjimku tvoří členové jedné domácnosti, zákaz se zároveň nevztahuje na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti,
 • bez výjimky zákaz poutí, kongresů, veletrhů,
 • omezení počtu přítomných osob na svatbách, pohřbech i následných hostinách, a to na maximálně 30 osob,
 • omezení práva shromažďovacího na maximálně 500 osob, tito účastníci však musí dodržovat dvoumetrové rozestupy, pohybovat se skupiny osob mohou z místa na místo pouze ve dvacetičlenných skupinách při dodržení rozestupů 2 metry a ochrany dýchacích cest,
 • zákaz přítomnosti studentů na vysokých školách, systém přechází na distanční výuku, výjimku tvoří pouze klinická a praktická výuka studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,
 • zákaz přítomnosti studentů na středních školách; výjimku tvoří povinná školní docházka, praktické vyučování a praktická příprava a výuka škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých; zákaz platí také pro studenty na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích,
 • omezení pro výuku na druhém stupni základních škol, které se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů,
 • s výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby,
 • úplný zákaz školní docházky ve dnech 26. a 27. října, protože následuje státní svátek 28. října a navazující podzimní prázdniny, děti proto nepůjdou do školy celý tento týden,
 • běžný režim v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a ve školních družinách bez omezení,
 • omezení pro činnost úřadů a institucí, úřední hodiny se po dobu dvou týdnů mění: k dispozici budou přady a instituce pouze dva dny v týdnu maximálně pět hodin,
 • zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče až na přesně specifikované výjimky.

Přesné informace ke školství najdete na webu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Další potřebné informace a odkazy najdete také na webu Ministerstvo zdravotnictví České republiky: https://koronavirus.mzcr.cz

Nezapomeňte si nainstalovat aplikaci eRouska.cz: https://erouska.cz/

Aktuální počet nakažených v regionu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pdrobna-mapa-kde-je-v-ceske-republice-koronavirus-93746

Informace budeme na webu i Facebooku města Mnichovo Hradiště průběžně aktualizovat. Prosímte, sledujte tento nejaktuálnější informační servis.