Anketa probíhala od 11.7. do 15.8.2012. Hlasovat bylo možné elektronicky na webových stránkách nebo papírovou formou, kdy anketní letáky byly mimo jiné přílohou Informačního listu města 3/2012.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za všechny Vaše hlasy i komentáře! Zpracované výsledky má nyní k dispozici jak vedení města, tak všichni členové městského zastupitelstva.

1) Jak často navštěvujete kino?

  • dva roky nikde 75 (14 %)
  • víc než 1x měsíčně 116 (21 %)
  • několikrát v roce 355 (65 %)

2) Souhlasíte s investicí do digitalizace?

  • ANO – souhlasím 432 (79 %)
  • NE - nesouhlasím 114 (21 %)

3) Navštěvoval/a byste kino po digitalizaci?

  • ANO – navštěvoval 438 (80 %)
  • NE - nenavštěvoval 107 (20 %)

Grafy   Statistiky   Komentáře