Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ulic Na Kamenci, Nezvalova a Na Salabce

Projektový záměr vzešel z častých stížností a požadavků obyvatel na nemožnost bezpečného a bezbariérového přístupu ze sídliště Na Salabce – Nezvalova – Sukova do ulice Na Kamenci.
Navrhované opatření řeší kritické místo pro pěší přístup obyvatel ve směru do centra města. Jedná se o zřízení místa pro přecházení, které bude bezbariérové s úpravou pro slabozraké (varovný a signální pás - OSSPO), o bezbariérové propojení ke stávajícímu chodníku v ulici Na Kamenci a o terénní úpravy, pro zajištění lepších rozhledových poměrů.

 

Harmonogram/etapizace

 

1. pol. 2017 - realizace

 

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Král

Místo

Mnichovo Hradiště, ul. Na Kamenci

Rozpočet a financování

Celkový rozpočet:

280 000 Kč

Financování:

Rozpočet města
Grantový program ŠKODA AUTO - Dopravní bezpečnost v obcích - 90 000 Kč

Dodavatel

Vazba na strategický plán

Opatření: 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců

Oprava chodníků a dva nové přechody v ulici Na Kamenci

06.01.2016 Odbor investic a komunálního hospodářství (IKH)fotogalerie
Oprava chodníků a dva nové přechody v ulici Na Kamenci

Během listopadu a první poloviny prosince provedla firma Stavotrans, s. r. o. v části ulice Na Kamenci, v úseku od ulice V Cestkách po křižovatku se Sadovou ulicí opravy chodníků. U křižovatky se Studentskou ulicí byly zřízeny... přečíst celé