V roce 2018 proběhla na výměně vodovodu, kanalizace a plynovodu v ulicích S. K. Neumanna a Studentská (v části od Máchovy ulice po náměstí) a výměna vodovodu v Máchově ulici. Po provedení těchto prací byly společným nákladem vlastníků inženýrských sítí a města opraveny dotčené vozovky a chodníky.

Harmonogram/etapizace

Výměna sítí i rekonstukce vozovky a chodníků proběhla v roce 2018. Průchod Studentská - náměstí byl dokončen v roce 2019.