Cílem projektu bylo pořídit vybavení a zařízení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o vybavení, které jednotce buď zcela chybí, nebo je v dožívajícím stavu - tedy v první řadě o ochranné pomůcky, které jsou zcela nezbytné pro osobní ochranu členů jednotky při zásahu, a dále o vybavení, které zlepší efektivitu zásahu při živelných katastrofách. 
V rámci projektu byly pořízeny dva zásahové komplety (kabáty a kalhoty) a dále vozík na převoz člunu. Zásahové komplety patří k základnímu vybavení jednotky a je nutná jejich průběžná obnova. Vozík bude sloužit na převoz člunu, tak aby ho bylo možné využít v urgentních případech jako je evakuace či záchrana tonoucího. Zároveň ho bude možné využít i pro převoz materiálu a vybavení při spolkových akcích.

Harmonogram/etapizace

Realizace:
červenec - listopad 2018