Stavební úpravy Přestavlcké ulice

 

Se stavem Přestavlcké ulice nebyli již dlouhodobě spokojeni její obyvatelé - trápily je chybějící chodníky a přechod pro chodce, úzká vozovka, kamiony. Zároveň její parametry nebyly vyhovující s ohledem na rozvíjející se průmyslový areál.

Plánovaná opatření přinesla zlepšení dané situace - byl dobudován chodník, dále místo pro přecházení, rekonstruován byl i povrch vozovky.

 

Harmonogram/etapizace

 

 

  • 2016-2017 - příprava projektu, získávání dotací, diskuze s občany, výkupy pozemků
  • 2018 - realizace

 

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

 

 

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, Přestavlcká ulice

Rozpočet a financování

Předpokládané náklady: 5 972 139 Kč
Financování:

  • dotace od Středočeského kraje - 1 500 000 Kč
  • finanční podpora PROF SVAR, s.r.o. - 2 000 000 Kč
  • finanční podpora ZD Březina nad Jizerou - 100 000 Kč
  • rozpočet města 

Dodavatel

Stavotrans, s.r.o., Mnichovo Hradiště

Vazba na strategický plán

7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města

Zapojení veřejnosti

  • 29. 11. 2016 - 1. setkání s obyvateli Přestavlcké ulice
  • 7. 2. 2017 - 2. setkání s obyvateli Přestavlcké ulice