Soused je ten, koho znám

 

Mezinárodní projekt "Soused je ten, koho znám" probíhal v Mnichově Hradišti a jeho cílem bylo propojit obyvatele tří mět - Mnichova Hradiště, Erzhausenu (Německo) a Chojnówa (Polsko). Hlavní část projektu se odehrála ve dnech 14. - 18. 9. 2016, kdy 22 zástupců z Erzhausenu a 6 zástupců z Chojnowa (celkem 28 zahraničních účastníků) pobývali v Mnichově Hradišti a společně se zabývali hlavním tématem projektu, kterým bylo "sousedství". Skupina z Erzhausenu byla velmi pestrá – byli v ní pracovníci tamní radnice, členové vedení města, zástupci knihovny, škol a školek, sociálního odboru a nejrůznějších spolků a iniciativ. Z Chojnowa nás přijelo navštívit šest zástupců především z radnice, škol, knihovny a muzea.
Téma "sousedství" bylo nazíráno z několika různých perspektiv - cílem bylo zdůraznit význam vztahů lidí v rámci komunity města, důležitost překonávání hranic mezi sousedy z různých zemí EU, ale také (v současné době aktuální) překonávání bariér mezi lidmi z Evropy a mimo ní.  
Vycházeli jsme z toho, že právě osobní setkání a poznávání se vede k tomu, že se z anonymních lidí stávají opravdu sousedé. Osobní zkušenosti a setání pomáhají překonávat stereotypy i obavy a umožní rozvíjet dobré vztahy. A to platí jak na místní úrovni, tak i na té mezinárodní. Myšlenkou sousedství na komunitní, evropské i globální úrovni se zabývaly tři hlavní aktivity našeho projektu.

 

AKTIVITY

Debata na téma Uprchlíci v Erzhausenu

Veřejná debata se konala 15. 9. od 17 do 19 hodin v sále Klubu a zúčastnilo se jí na 70 zájemců. Během dvou hodin seznámili zástupci Erzhausenu - konkrétně starosta města Rainer Seibold a vedoucí sociálního odboru Eva Kirchenkamp - účastníky s aktuální situací žadatelů o azyl v jejich městě. Na základě prezentace mluvili o tom, co pobyt aktuálně 180 uprchlíků v jejich osmitisícovém městě přináší, jak se je daří ntegrovat, co musí řešit samospráva a jak se do pomoci dobrovolně zapojují obyvatelé města. Debata byla vedená ve věcném a otevřeném duchu, prostor byl i na četné dotazy ze strany účastníků. Pro účastníky byla možností získat informace od lidí s přímou zkušeností a vytvořit si vlastní názor, který byl do té doby formován především informacemi z médií.

Debata byla určena široké veřejnosti, byla propagována v městském měsíčníků, na webu města, facebooku, v rozhlase, cíleným mailingem pozvánky. K debatě byl vydána i oficiální tisková zpráva.

 

Workshop na téma 

Cílem workshopu, který proběhl 16. 9. od 16:30 do 19 hodin ve Volnočasovém centu, bylo sdílení zkušenosti s budováním dobrých sousedských vztahů v rámci komunity, zapojováním občanů do rozhodování v obcích, podporou dobrovolníků na místní úrovni, budování dobrého vztahu k obci. 

Celkem 31 účastníků ze třech měst debatovalo ve skupinách o hlavních otázkách workshopu: Jak můžeme posílit vztahy mezi sousedy v našem městě?, Jak můžeme podpořit jejich vazbu k našemu městu?, Co můžeme udělat, aby byli lidé v našem městě aktivnější? Návazně představili některé z konkrétních aktivit ze svých měst, které přispívají k budování dobré sousedské komunity a k rozvoji dobrovolnictví. 

Představované i další aktivity se staly součástí elektronické příručky „dobré praxe“ a mohou sloužit jako vzájemná inspirace. Zároveň jsou podkladem pro vzájemnou spolupráci a nabízejí příležitost pro zapojení partnerů.

 

Zapojení se do sousedské slavnosti Zažít město jinak 

Projekt vyvrcholil aktivní účastí zástupců Erzhausenu a Chojnówa na sousedské slavnosti Zažit město jinak 17. 9. Zahraniční partneři měli možnost prezentovat ve svých stáncích svoji kulturu a gastronomii. Z polského Chojnówa přijelo navíc dalších ca 50 účastníků - mažorekty, pěvecký soubor, tanečnice - kteří vystoupili i v rámci kulturního programu. Součástí programu byl i podpis smouvy o partnerské spolupráci se zástupci Chojnówa. Atmosféru dne a zároveň význam "sousedství" připomíná video, které ze setkání vzniklo.

 

Doprovodný program

Vedle hlavních aktivit projektu na účastníky čekal doprovodný program, v rámci kterého navštívili školu a školku ve Veselé, nedávno vybudované sociální zařízení pro seniory Dům Ludmila, Gymnázium Mnichovo Hradiště, Základní školu Sokolovská, sociální zařízení pečující o mentálně postižené Dům pod Skalami v Kurovodicích, městskou knihovnu, muzeum a zámek.

 

Navazující aktivity

Fotografie ze sousedské slavnosti Zažít město jinak s informací o realizaci projektu byly vystaveny v Mnichově Hradišti v restauraci Amuse Bouche (v prosinci 2016 - březnu 2017) a v Erzhausenu v dubnu 2017 při příležitosti oslav 20. let partnerství. 

Harmonogram/etapizace

Hlavní část projektu probíhala na setkání zástupců měst od 14. 9. do 18. 9. 2017.

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Kulíková

Místo

Mnichovo Hradiště

Rozpočet a financování

Rozpočty měst Mnichovo Hradiště, Erzhausen, Chojnów

Projekt „Soused je ten, koho znám“ je spolufinancován v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“, částkou 5 000 Euro. 

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.3.6. Budování přínosné spolupráce s městy v zahraničí