Cílem projektu bylo uspořádat v září 2019 v Mnichově Hradišti setkání zástupců partnerských měst Mnichovo Hradiště a Erzhausen, s důrazem na setkání
školáků z obou měst. Setkání se konalo v termínu 11. - 15. 9. 2019 v Mnichově Hradišti u příležitosti komunitní akce "Sousedská slavnost - Zažít Hradiště jinak“.

Za německou stranu se setkání účastnilo na 50 zástupců, z toho 23 žáků školy Hessenwaldschule s pedagogickým doprovodem a dále členové a příznivci Spolku pro partnerskou spolupráci Erzhausen (zkratka PVE) včetně hudební kapely Die Stinkende Socken. Členové PVE k nám jezdí již pravidelně od začátkou partnerské spolupráce, návštěva žáků z Hessenwaldschule byla ale novinkou.

Do přípravy programu pro žáky se zapojily mnichovohradišťšské školy ZŠ Studentská, ZŠ Sokolovská a Gymnázium Mnichovo Hraditště a jejich žáci. Ti ubytovali německé vrstevníky ve svých rodinách a účastnili se společného programu. V rámci něj se žáci společně vydali vlakem na výlet do Prahy, prošli Drábské světničky, navštívili IQ Landia v Liberci,bavili se při jazykové anima, společně sportovali a samozřejmě se přišli podívat na slavnost Zažít Hradiště jinak.