Projekt reagoval na skutečnost, že ve stávajícím fondu městské knihovny nebyla vůbec zastoupena literatura vhodná pro nejmladší čtenáře ve věku do 3 let a jejich rodiče. Hlavním cílem proto bylo pořídit do naší městské knihovny soubor leporel vhodných právě pro tuto věkovou skupinu. Zároveň byl pořízen soubor knih pro navazující věkovou skupinu, tedy děti ve věku 3 až 6 let. Celkem bylo pořízeno 145 kusů knih.

Rozšíření knihovního fondu knihovně umožní nejen uspokojit potřeby zmíněné cílové skupiny, ale také začít s nejmladšími dětmi a jejich rodiči systematicky pracovat. Knihovna se také díky tomu bude moci příští rok zapojit do celostátního projektu S knížkou do života (www.sknizkoudozivota.cz), v rámci kterého je budování fondu pro nejmenší čtenáře podmínkou.

Harmonogram/etapizace

příprava žádosti o dotaci: leden 2019
realizace: září - listopad 2019