Oprava sousoší byla nezbytná vzhledem ke značnému mechanickému poškození sousoší i architektonických prvků povětrnostními vlivy a vzlínající vlhkostí.

Kompletní restaurátorský zásah, jehož cílem bylo zamezit další degradaci kamene a výdusků, a prodloužit tak životnost památky, povedla restaurátorka MgA. Tereza Korbelová. 

Jedná se o dílo, které vzniklo ve druhé čtvrtině 18. století a jehož autorství je připisováno sochařské dílně Jelínků z Kosmonos.

Harmonogram/etapizace

červen - září 2019