Restaurování omítek a štukových prvků hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy v Mnichově Hradišti

 

 

Předmětem obnovy jsou vnitřní omítky interiéru hrobky, které jsou masivně poškozeny zatékáním. Mladší vrstvy nátěru budou odstarněny za použití restaurátorských technik. Plochy budou biocidně ošetřeny. Dále bude provedena konsolidace nesoudržných vrstev omítek a zcela uvolněné části budou odstraněny. Omítky budou doplněny, čemuž bude předcházet provedení vzorků k prověření vhodného složení a struktury malt. Profilované části budou rovněž doplněny stejným materiálem, povrch bude opatřen vrstvou štuku struktury a úpravy odpovídající originálu. Fragmenty původního okrového nátěru budou ošetřeny a omítaná plocha, bude opatřena monochromním světle okrovým nátěrem. Barevnost nátěru bude opět prověřena na vzorcích a posouzena zástupci památkové péče a investora.

Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

 

Harmonogram/etapizace

1. 3. - 31. 8. 2020 žádost o dotaci, výběr dodavatele, uzavření smluv se zhotovitelem a SČ krajem

1. 9. - 31. 12. 2020 očištění ploch, odstranění starších nátěrů

1. 1. - 31. 7. 2021 restaurování a doplnění omítek, nanesení finálního nátěrku, odvětrání, dokončení prací, předání objednateli

1. 8. - 31. 8. 2021 administrativní a finanční uzavření projektu

od 1. 9. 2021 zpřístupnění památky veřejnosti

 

Registrační číslo projektu

KUL/OKP/041611/2020

Kontaktní osoba

Místo

Hrobka rodiny Hendrichovy a Švermovy, Městský hřbitov, Mnichovo Hradiště

Rozpočet a financování

Celkové náklady: 490 590 Kč

Dotace Středočeského kraje: 232 540 Kč

Dodavatel

Restaurátorský záměr: MgA. Martin Kulhánek

Zhotovitel: Zdeněk Roudenský

Vazba na strategický plán

6.5.2. Oprava drobných památek

Restaurátorský zásah v interiéru hrobky je hotov

31.08.2021 Odbor investic a komunálního hospodářství (IKH)
Restaurátorský zásah v interiéru hrobky je hotov

Do novogotické hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy stojící na městském hřbitově roky zatékalo, v důsledku toho došlo k zásadnímu poškození vnitřních omítek i kleneb této kulturní památky. Město zajistilo restaurátorský zásah,... přečíst celé