Cílem projektu školy bylo zmodernizovat čtyři odborné učebny (učebny přírodopisu, matematiky, fyziky + chemie a jazykovou učebnu) a dohnat tak skluz z minulých let, kdy se infrastruktura učeben a jejich vybavení nemodernizovalo. Nové učebny škole umožní zatraktivnit studium přírodních věd a cizích jazyků, rozšířit nabídku mimoškolních aktivit a zároveň pomoci žákům s budoucím uplatněním na trhu práce. Součástí projektu bylo také zajištění plné konektivity a bezbariérového přístupu do školy i odborných učeben.

Harmonogram/etapizace

realizace: červen-srpen 2019