Cílem projektu jsou stavební úpravy místní komunikace č. M1 ve Dnebohu. Komunikace bude odvodněna a získá nový živičný povrch v délce cca 220 metrů. Tzv. cesta ke starému vodojemu se nachází na jihovýchodním okraji místní části Mnichova Hradiště – Dneboh.

Harmonogram/etapizace

2019 -  projekční a inženýrská činnost

2020 - stavební povolení

2021 - realizace