Předmětem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti. Projekt řešil rekonstrukci chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti a 5. května ve Veselé. Díky ní došlo k zajištění větší bezpečnosti chodců v těchto ulicích a zároveň k zajištění přístupu těchto komunikací osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rekonstrukcí prošly chodníky v ulici Jana Švermy, která je jednou z hlavních přístupních komunikací k vlakovému nádraží Mnichovo Hradiště. Další lokalitou byla ulice 5. května, která se nachází v místní části Veselá. Zde se jedná o velmi rušnou komunikaci s bezpečnostním rizikem pro chodce (intenzita dopravy dosahuje téměř 5000 vozidel/den).

Hlavním cílem bylo zajistit větší bezpečnost chodců díky rekonstrukci a výstavbě chodníků podél těchto ulic a zároveň zajištění přístupu těchto komunikací osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení). Dalším důležitým cílem bylo zajistit bezbariérový přístup pro pěší k zastávkám veřejné dopravy. V případě tohoto projektu se jednalo o přístup k vlakovému nádraží Mnichovo Hradiště a ke 2 autobusovým zastávkám v ulici 5. května ve Veselé.

Na akci navázala úprava přechodu v křižovatce Jana Švermy a Víta Nejedlého.

Harmonogram/etapizace

 

Žádost o dotaci: rok 2016
Výběrové řízení na dodavatele: listopad 2018 - únor 2019
Termín zahájení: březen 2019
Termín ukončení: srpen 2019