Oprava chodníků v ulicích Sadová a Průběžná

Předmětem projektu je obnova betonových dlážděných chodníků včetně žulových obrubníků. Stará dlažba bude odstraněna a nahrazena dlažbou novou. Stávající žulové obrubníky budou vybourány a zpětně osazeny. V místě vjezdů a míst pro přecházení bude provedeno snížení obrub a varovný pás z reliéfní dlažby.

Harmonogram/etapizace

 

  • výběr dodavatele: březen - květen 2017
  • realizace: červen - září 2017 

 

Kontaktní osoba

Bc. Jaroslava Bičíková

Místo

Mnichovo Hradiště, ulice Sadová a Průběžná

Rozpočet a financování

Rozpočet: 867 899,12 Kč

Zdroj financování: rozpočet města 

Vazba na strategický plán

Opatření: 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší

Oprava chodníků v ul. Sadová a Průběžná

27.06.2017 Odbor investic a komunálního hospodářství (IKH)

V pondělí 26.6.2017 započaly práce na opravě chodníků v ul. Sadová a Průběžná. Realizátorem je firma Stavotrans, s.r.o. Mnichovo Hradiště. Součástí opravy bude i osazení nových lamp veřejného osvětlení. Snahou bude co nejmenší... přečíst celé