Vyrovnání a doplnění kamenných obrubníků, pokládka kamenné dlažby v úseku mezi ulicemi Studentská a Nad Parkem.

Harmonogram/etapizace

Předpoklad realizace je mezi 1.3. a 30.6.2021