Město Mnichovo Hradiště dokončilo v prosinci 2019 projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu s názvem Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště. Provedení je v souladu s národní koncepcí „Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+„,s cílem podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivního řízení rozvoje regionu, poskytování kvalitních služeb občanům.

Cílem projektu bylo zkvalitnění komunikace pro občany a zefektivnění komunikace uvnitř úřadu. Součástí projektu a nejviditelnější částí z pohledu občana, který lze nalézt na stránkách města, je „Portál občana“. Ten umožnuje pomocí výběru důležitých životních situací občana přímou elektronickou komunikaci s pracovníkem odboru, který uvedenou problematiku řeší.

Díky agendovému systému PROXIO (od hlavního dodavatele společnosti MARBES Consulting, s.r.o.), který je schopen reagovat na uvedené požadavky občanů, dochází ke zjednodušení identifikace, ověření a přímé komunikaci s občanem. Implementovány byly agendy pro řešení životních situací pro odbory sociálních věcí a zdravotnictví, výstavby a územního plánování s památkovou péčí, dopravy a životního prostředí.

Systém poskytuje efektivní zpracování údajů žadatelů díky provázání agend s identifikačním systémem. Ten umožnuje bezpečně a v souladu s platnou legislativou přistupovat zaměstnancům úřadu jen k vymezeným údajům občanů a rychle reagovat na možnosti další komunikace s orgány státní správy, jako je např. evidence obyvatel.

Manažerský informační systém provádí i kontrolu plnění jednotlivých činností odborů ze strany vedení úřadu.

Městská policie získala systémem POLIXIS rozšíření možností dispečinkového pracoviště, přes které se řídí pohyb všech policistů ve městě. Pohotová reakce dispečinku zrychlí práci strážníka a zvýší bezpečnost obyvatel. Strážníci rovněž získali díky mobilní aplikaci nástroj pro rychlé ověření osob, psů, vozidel, jež jsou nejpoužívanější agendy strážníka při práci v terénu. Udržování veřejného pořádku ve městě se stává efektivnějším a přehlednějším.

Harmonogram/etapizace

červen 2018 - prosinec 2019