Modernizace sportoviště Nad parkem

Venkovní sportovní areál ležící mezi lesoparkem a ZŠ Studentská byl vybudován v letech 1950-1953 s parametry poplatnými době svého vzniku. V současnosti ho lze bez nadsázky označit jako zcela dožilý.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního sportoviště. Na ploše stávajícího areálu bude realizován ovál 350 m s umělým polyuretanovým povrchem, sektor pro skok daleký a vysoký s umělým polyuretanovým povrchem, oplocené víceúčelové hřiště o rozměrech oplocení 26,5 x 46,5 m, travnaté zavlažované a oddrenážované hřiště, sektor pro vrh koulí a hod daleký. Podél atletického oválu bude v severozápadní polovině provedeno areálové oplocení, které bude v délce travnatého hřiště doplněno o záchytné sítě do výšky 4 metrů. Za oplocením bude zbudována štěrková cesta pro přístup do parku. Po obvodu sportoviště budou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení, osvětleno bude i víceúčelové hřiště. 

Harmonogram/etapizace

Příprava:

  • projektová dokumentace, povolovací řízení: 2015 - 2016
  • žádosti o dotace: 2015 - 2017
  • příprava staveniště: březen 2018 

Realizace:

  • stavební práce: duben - srpen 2018

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Král

Místo

Mnichovo Hradiště, Studentská 895, číslo pozemku p. č. p. 198/1

Rozpočet a financování

Náklady realizaci (stavby): 14 715 651 Kč
Zdroje financování:

Dotace MŠMT - 8 000 000 Kč
Dotace Středočeský kraj - 500 000 Kč
Dar DSO Drábské světničky - 1 500 000 Kč
Spolufinancování z rozpočtu města - 4 715 651 Kč

 

Dodavatel

Zpracovatel projektové dokumentace: Anitas, s.r.o.

Dodavatel stavby: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity