Projekt řeší výstavbu nového chodníku ve Lhotické ulice ve Veselé. Součástí řešení je i autobusová zastávka a oprava dešťové kanalizace. V koordinaci s vlastníkem plynovodu bude stavbě předcházet jeho rekonstrukce.

Harmonogram/etapizace

2015 - geodetické práce, studie

2016 - dokumentace pro územní rozhodnutí

2017 - dokumentace pro stavebné povolení, příprava žádosti o dotaci (SFDI)

2018 - administrace dotace, zadávací dokumentace

2019 - realizace (koordinace s rekonstrukcí plynovodu)