Výstavba nového chodníku včetně dešťové kanalizace ve Dnebohu směrem k Hoškovicím. Přeložka vedení elektrické energie, rozšíření veřejného osvětlení.

Harmonogram/etapizace

2011 - dokumentace pro územní rozhodnutí

2012 - dokumentace pro stavební povolení

2013 - 2015 řešení vlastnictví pozemků

2016 - realizace

2017 dokončení realizace