Cílem záměru bylo vybudování bezpečného přechodu pro chodce v ulici Jana Švermy, čímž došlo k úpravě části problémové křižovatky ulic Víta Nejedlého a Jana Švermy. Byl vybudován nový bezbariérový přechod s normovanou délkou, který nahradil stávající nevyhovující přechod. Součástí záměru jsou i související úpravy - profilace obrubníků, tak aby došlo k zúžení vozovky v místě přecházení; signální a varovné pásy; lokální stavební úpravy chodníků, které navazují na přechod; úpravy zamezující parkování vozidel v blízkosti přechodu a zlepšení rozhledových vlastností pro pěší.

Harmonogram/etapizace

Realizace:
srpen - září 2019