Dětské dopravní hřiště přestalo v 90. letech minulého století sloužit svému účelu a postupně chátralo. V roce 2018 po několika kolech jednání město Mnichovo Hradiště pozemek i budovu se zázemím odkoupilo za cenu těsně pod 1 mil. Kč.

Cílem projektu je obnovit dětské dopravní hřiště v Mnichově Hradišti a umožnit tak dopravní výuku žákům 4. tříd, primárně ze základních škol na území města, dále také žákům škol z ORP Mnichovo Hradiště, v budoucnu případně i za jeho hranicemi (Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem). Žáci nebudou muset dojíždět za dopravní výukou do Mladé Boleslavi, kde je dětské dopravní hřiště extrémně vytížené.

V odpoledních hodinách a během víkendů bude dopravní hřiště sloužit také veřejnosti k nácviku dopravních dovedností, k aktivnímu trávení volného času. Budou se zde také odehrávat veřejné akce dopravní osvěty.

Harmonogram/etapizace

2018-2019 – výkup pozemku, konzultace s BESIP, investiční záměr, sondy a geodetické zaměření, žádost o dary ŠKODA AUTO

2020 – realizace nového povrchu, dopravní značení, oplocení, zkušební provoz dopravního hřiště od 1. 9. 2020

2021-2022 – rekonstrukce zázemí, vybavení hřiště