Dětské dopravní hřiště a jeho zázemí

Dětské dopravní hřiště přestalo v 90. letech minulého století sloužit svému účelu a postupně chátralo. V roce 2018 po několika kolech jednání město Mnichovo Hradiště pozemek i budovu se zázemím odkoupilo za cenu těsně pod 1 mil. Kč.

Cílem projektu je obnovit dětské dopravní hřiště v Mnichově Hradišti a umožnit tak dopravní výuku žákům 4. tříd, primárně ze základních škol na území města, dále také žákům škol z ORP Mnichovo Hradiště, v budoucnu případně i za jeho hranicemi (Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem). Žáci nebudou muset dojíždět za dopravní výukou do Mladé Boleslavi, kde je dětské dopravní hřiště extrémně vytížené.

V odpoledních hodinách a během víkendů bude dopravní hřiště sloužit také veřejnosti k nácviku dopravních dovedností, k aktivnímu trávení volného času. Budou se zde také odehrávat veřejné akce dopravní osvěty.

Tento projekt byl podpořen dary Nadačního fondu ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO a.s. Tento Projekt je realizován za využití finančních prostředků z programu MŮJ KRAJ - Participativní rozpočet Středočeského kraje“

Harmonogram/etapizace

2018-2019 – výkup pozemku, konzultace s BESIP, investiční záměr, sondy a geodetické zaměření, žádost o dary ŠKODA AUTO

2020 – realizace nového povrchu, dopravní značení, oplocení, vybavení hřiště, zahájení provozu dopravního hřiště

2021-2022 – projektování budovy zázemí a přípojek inženýrských sítí, dovybavení dopravního hřiště (kola, odrážedla), vyznačení in-line dráhy

2023+ - demolice původní budovy, výstavba nového zázemí

Kontaktní osoba

Místo

areál bývalého letního kina

Rozpočet a financování

Orientační celkové náklady: 18 mil. Kč

  • z toho rekonstrukce hřiště: cca 2 mil. Kč
  • z toho vybudování zázemí + vybavení: cca 16 mil. Kč

Dary společnosti ŠKODA AUTO: 144 tis. Kč

Dar Nadačního fondu ŠKODA AUTO: 600 tis. Kč

Příslib dotace z programu MŮJ KRAJ - Participativní rozpočet Středočeského kraje: 400 tis. Kč

Dodavatel

Projektová dokumentace budovy zázemí - ANITAS, s.r.o.

Vazba na strategický plán

4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity; 5.3.3. Revitalizace nevyužívaných areálů a zanedbaných ploch; 8.2.2. Zvyšování komfortu, bezpečnosti a atraktivity cyklodopravy