Navýšení prostorové kapacity škol je dlouhodobý úkol, který město řeší s ohledem na prognózu jeho demografického vývoje, demografický vývoj spádových obcí, technický stav stávajících školních budov a v souvislosti se vzdělávacími potřebami jednotlivých školských zařízení.

Cílem je vybudování nových tříd, ale zároveň je třeba řešit i zázemí, které s chodem školy souvisí – např. prostory pro tělocvik, venkovní výuku a vyžití, prostory pro stravování, školní družinu i další zázemí pro žáky a personál školy.

DOKUMENTY
Demografické studie

S ohledem na nutnost poznat a sledovat trendy ve vývoji počtu žáků na území města i na území obce s rozšířenou působností nechalo město v roce 2016/2017 zpracovat Demografickou studii ORP Mnichovo Hradiště včetně prognózy do roku 2030. Výstupy Demografické  studie z r. 2016/2017 byly pro účely lepšího porozumění a jejich dopadu na školy zpracován pracovníky města do dokumentu Demografická prognóza vývoje počtu dětí ve vztahu ke kapacitám škol. V roce 2019 byla demografická studie aktualizována - Demografická studie ORP Mnichovo Hradiště včetně prognózy do roku 2023, přičemž dokument je zaměřen na navýšení kapacity škol.
Strategické dokumenty

PROJEDNÁVÁNÍ
 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

Dostavba ZŠ Sokolovská
Nástavba nad krčkem, který propojuje "starou" a "novou" budovou školy, je možností, jak v relativně krátkém čase navýšit počet učeben základní školy. Nástavba umožní vznik tří tříd a sborovny. Do budoucna je prostory možné využívat i jako kabinety či šatnu.
Další možností je nástavba nad "novou" budovou školy. Ta by umožnila vybudování 

Návrh výstavby nad krčkem bude zpracován tak, aby na něj bylo možné navázat s případnou nástavbou 2. patra nad "novou" budovou školy. Tato nástavba, která je zatím v úrovni úvah, by umožnila vybudování dalších učeben.

Novostavba pavilonu ZŠ Sokolovská

Školní areál ZŠ Studentská