Chodníky a vozovky v ulicích Šlikova, Harantova a Kaplířova projdou rekonstrukcí, provoz bude zpomalen pomocí zvýšených křižovatek. Realizace bude probíhat v souvislosti s výstavbou sítí společnosti T-Mobile. 

Harmonogram/etapizace

2021 – zahájení zpracovávání projektové dokumentace

2022 – dokončení projektové dokumentace, povolovací řízení

Realizace v rámci koordinace s výstavbou sítí společnosti T-Mobile.