Nesouhlasné stanovisko města k veřejné vyhlášce Úřadu pro civilní letectví k vyhlášení ochranných pásem letiště v Mnichově Hradišti, bude po schválení radou města zveřejněno zítra na úřední desce a webových stránkách města.