Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do druhé poloviny a dětem počasí zatím moc radostí nepřineslo. Ani na srpen není předpověď počasí příliš příznivá. Tradiční Svatoannenská pouť se také vydařila jen z poloviny. První církevní část, která se konala o víkendu před svátkem sv. Anny proběhla za hezkého počasí a připravený program včetně procesí od kostela sv. Jakuba ke kostelu sv. Anny, se těšil zájmu návštěvníků. Bylo se opravdu na co dívat. Večerní program při loučích, vystoupení skupin v dobových krojích a jarmark navštívili ve velkém počtu občané města i návštěvníci z okolí. Druhá část, která probíhala následný víkend, již takovou přízeň počasí neměla. Přestože po technické stránce bylo vše připraveno, město uklizeno, díky počasí nebyla návštěvnost, ve srovnání s předchozími roky, příliš velká.