Zpracování problematiky parkování osobních a nákladních vozidel na území města Mnichovo Hradiště
(strategický dokument města)

etapa I: Analýza současného stavu dopravy v klidu v zájmovém území (11/2015)

etapa II: Návrhy koncepčního řešení dopravy v klidu v zájmovém území (3/2019)