Na základě dosavadních negativních zkušeností s kolmým parkováním ve východní části náměstí před budovou základní školy provede společnost USK s.r.o. v úterý 19. dubna 2022 od 8:00 hodin úpravu vodorovného a svislého dopravního značení. Ze současného kolmého stání bude nově stání šikmé (výkres ZDE). Už o Velikonocích však této akci budou předcházet dílčí opravy, které parkování v místě ve dnech 14. až 18. dubna 2022 omezí či zcela znemožní.

Návrh tohoto řešení vzešel z komise pro dopravu a bezpečnost a byl dopracován autorem projektu revitalizace náměstí. Příčinou této změny bylo opakující se otáčení vozidel do protisměru při vyjíždění z parkoviště a také časté střety vozidel se stožáry veřejného osvětlení, kterému nezabránilo ani vysunutí laviček a květníků blíže k jízdnímu pruhu. Město si od této úpravy slibuje zvýšení bezpečnosti a přehlednosti při vyjíždění z parkoviště.

Práce, které budou předcházet o Velikonocích výše zmíněnému dopravnímu značení, budou spočívat v lokálních opravách dlažby před parkovištěm, zejména u odvodňovacích žlabů ve vozovce. Opravy bude společnost H-Intes s.r.o. provádět zítra a v pátek 14. dubna 2022. Z technologických důvodů tak bude parkoviště uzavřeno, a to od 14. do 18. dubna 2022.

Termín prací byl zvolen vzhledem k zítřejším školním prázdninám a velikonočním svátkům, kdy parkoviště není tolik vytíženo.