Sociální služby

 
www.socialnisluzbyvmh.cz
Webový portál sociálních služeb v Mnichově Hradišti
76
www.kurovodice.cz
Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
1272
www.linkabezpeci.cz
Sdružení Linka bezpečí
902
www.dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice: Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště
344
www.luma-mb.cz
Sociální služby organizace Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s. - terénní programy, podpora rodin, poradna, pomoc obětem trestných činů
157
www.os-semiramis.cz
Občanské sdružení Semiramis - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mnichově Hradišti, preventivní programy ve školách, terénní program protidrogový
969
www.modry-kamen.cz
Domov Modrý kámen poskytovatel sociálních služeb
986
www.spokojeny-domov.cz
Spokojený domov, o. p. s.
1217
www.respondeo.cz
Respondeo, z.s. - pomoc rodinám s dětmi, občanská poradna, dluhové poradenství
131
www.laxus.cz
Laxus z.ú. - poradenské služby pro rizikovou a ohroženou mládež, adiktologické služby
 
www.dcjizera.cz
Denní centrum pro seniory JIZERA, z.s. - denní centrum pro seniory v domě s pečovatelskou službou
 
www.naruc.cz
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. - pomoc pěstounským rodinám, rodinné centrum