Péče o rodinu a děti

 
www.cijedite.cz

Projekt Čí je dítě. Společnou motivací ke spolupráci na projektu jsou jednak dlouholeté zkušenosti z přímé práce s ohroženými dětmi a mládeží, zejména dětmi vyrůstajícími mimo vlastní rodinu a jinými klienty sociálně-právní ochrany dětí, a také potřeba podpory reformy systému práce s ohroženými dětmi a rodinami.

10
www.adopce.com

Projekt náhradní rodinné péče.

7
www.nahradnimrodinam.cz

Náhradním rodinám o.p.s.

9
www.nahradnirodina.cz

Středisko náhradní rodinné péče.

10
www.pestouni.cz

Sdružení pěstounských rodin.

10
www.ohrozenedite.cz

Stránky věnované tématu ohrožených dětí v ČR.

7
www.rodinausoudu.cz

Rodina u soudu, aneb jak to bude, když se doma nedohodnete.

12
www.asociaceneuplnychrodin.cz

Občanské sdružení Asociace neúplných rodin.

10
www.sancedetem.cz

Informační portál Šance Dětem.

8
http://socialnirevue.cz

Sociální revue - Sociální práce a společenské otázky.

8
www.rpp.cz

Pěstounská péče na přechodnou dobu.

8
www.vzd.cz

V zájmu dítěte - Stránky o dětech v náhradní péči.

9
www.svpalfa.cz

ALFA - Středisko výchovné péče Svitavska.

9
www.zabranou.cz

Za branou, o. s. - Vězeňství, pomoc vězňům a jejich rodinám.

9
www.rodinyveznu.cz

Rodiny vězňů - Stránky věnované lidem, kteří mají někoho blízkého ve vězení.

10
www.velkyvuz-sever.cz

Velký Vůz Sever - Zabývá se vzděláváním sociálních pracovníků, supervizemi pro sociální oblast a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

8
http://pestounskapece.cz

Pěstounská péče - Projekt Pěstouni mají právo na služby.

11