S novým rokem se děti a paní učitelky z Mateřské školy Mírová dočasně přestěhovaly do budovy Klub Mnichovo Hradiště a do bývalé výdejny obědů v Mírové ulici. Ve středu 19. ledna totiž předáváme prostory školky do rukou stavební firmy MARHOLD, která se pustí do rekonstrukce a rozšiřování kapacit, školka se tak na více jak půl roku promění ve stanoviště.

„Jen za posledních šest let se Mnichovo Hradiště podle ČSÚ rozrostlo o 500 obyvatel, a pravděpodobně mnohem více, na data ze sčítání 2021 teprve čekáme. Už ve volbách v roce 2018 jsme slibovali zkapacitnění a opravu školky v Mírové, slib tedy plníme,“ doplňuje starosta Ondřej Lochman.

Kapacita školky bude proto navýšena o 24 míst, nakoupíme část vnitřního vybavení, nové i zrekonstruované prostory budou mít také učitelky a zaměstnanci školky: kanceláře, sklad, přípravnu jídel, šatny, prádelnu, zázemí pro učitelský sbor. Součástí projektu je i úprava venkovních prostor stávající školní zahrady včetně osazení herních prvků.

Na webu města naleznete architektonickou studii včetně dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavba za 30,5 mil. Kč bez DPH bude dokončena v průběhu podzimu, 19 mil. Kč pokryjí dotace. Do Mírové se však děti vrátí už v září.

„Vytvořit dočasné provizorní zázemí pro děti, učitele a zaměstnance školky nebylo vůbec jednoduché. Na půl rok vznikly náhradní prostory pro 105 dětí a pro přibližně tucet rodičů jsme vytvořili možnost požádat o finanční podporu, pokud zůstane jejich ratolest na měsíc doma. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školky, kolegům z radnice, týmu školní jídelny v Mírové za spolupráci na zajištění provizorního chodu školky. Provizorní prostory jsou rozhodně důstojné, v budově klubu i rozsáhlejší,“ dodává starosta Ondřej Lochman.