V úterý 22. února nabylo právní moci stavební povolení, které získala lávka přes dálnici D10. Ta by po desetiletích opět měla propojit město s Horkou. Město v březnu zažádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a pokud bude úspěšné, vybere následně dodavatele stavby. V ideálním případě by realizace stavby mohla proběhnout v příštím roce. Na podzim roku 2023 by se tak po lávce mohli vydat první turisté a cyklisté.

Projekt nové lávky pro pěší a cyklisty oživuje historickou cestu, ale především vytváří nové propojení dálnicí D10 značně fragmentované krajiny. Dosavadní projekční a inženýrskou činnost podpořil také Nadační fond ŠKODA AUTO ve výši 1,485 miliony Kč, město se podílelo 924 tisíci Kč.

Kompletní informace o lávce se dočtete na kartě Investičních akcí a projektů.