Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi zřídila infolinku COVID-19 pro informace o odběrech nařízených hygienou: 326 743 636.

Od pondělí 16. března funguje v Klaudiánově nemocnici odběrové místo na vyšetření vzorků na COVID-19.
Prováděny zde budou odběry pouze na doporučení hygienika, placené odběry se zde neprovádějí.
Vstup do tohoto odběrového místa bude POUZE z Palackého ulice.
Odběrové místo bude fungovat v pondělí 16.03. od 8:00 do 19:00 a od úterý 17.03. od 9:00 do 19:00.

Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi rovněž omezuje provoz jednotlivých odborných ambulancí.
Více informací zde: