Odběrová ambulance v přízemí polikniky má dovolenou od 21.12.2020.

Odběry budou opět prováděny první pracovní den roku 2021