Vážení chovatelé,

na Mnichovohradišťsku se i nadále vyskytuje onemocnění ptačí chřipky, která postihuje drůbež, slepice, kachny, krůty, husy i volně žijící ptactvo. K přenosu dochází primárně trusem nemocných ptáků.

Jak potenciální nákaze jako drobnochovatel předcházet?

  • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
  • slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
  • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
  • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
  • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků,
  • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,
  • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
  • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Infekce se u zvířat projevuje otupělostí, načepýřeným peřím, netečnosti, odmítáním pohybu, dýchacími potížemi ad. Příznaky se obvykle projevují do jednoho týdne, zvířata masivně hynou v průběhu 1-2 dní. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze však potvrdit pouze laboratorně.

Více informací najdete na webu Státní veterinární správy: https://bit.ly/ptaci-chripka