Symbol naděje, ochrany a státnosti. Osobnost svatého Václava provází společnost přes tisíc let, na sklonku 10. století byl patron českých zemí svatořečen. „Svatováclavská tradice sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách za dob nejtemnějšího temna. Pojilo generace, konkretizovalo národ a jeho staletí tradice, mělo svou magii,“ říká Petr Hořejš, autor čtrnáctidílného historického cyklu Toulky českou minulostí.

Dnešní sváteční den 28. září 2021 je vedle symbolické připomínky také odkazem na vlastenectví, a možná je v dobách ohýbané pravdy, změkčování lží a převracení hodnot třeba dodat citátem T. G. Masaryka, že „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.“

Svatováclavské hodnoty, Den české státnosti jsme uctili u sochy sv. Václava ve Dneboze. Socha nyní prochází restaurováním, její povrch je čištěn a probíhá jeho konzervování.