Sportovci, závodníci a milovníci pohybu, zveme vás na veřejné setkání, které představí výsledky dílčích šetření o sportu v Mnichově Hradišti. Přijďte ve středu 23.9. od 17:30 do nového Komunitního centra Mírová ovlivnit budoucnost sportování v našem městě, vznést své náměty, připomínky anebo dotazy k vzešlým návrhům nové sportovní strategie. Průvodcem setkání bude Mgr. Jakub Popelka, Ph.D., zpracovatel dokumentu z agentury Lokal Sport.

Událost najdete také na našem Facebooku: https://www.facebook.com/events/3811898955505409