V současné době Mnichovo Hradiště zpracovává strategický dokument Plán rozvoje sportu, který se týká rozvoje podmínek jak pro organizovaný sport, tak pro neorganizované aktivity obyvatel Mnichova Hradiště. Chtěli bychom vás v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Ten je určen dospělým osobám a mládeži nad 15 let, která nenavštěvuje školu v Mnichově Hradišti. Žáci a studenti mnichovohradišťských škol již vyplňují jiný dotazník.

Součástí šetření je zjišťování míry sportovní participace, oblíbenosti jednotlivých sportů či vaší spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity v našem městě. Zároveň máte možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory sportu. Výsledky šetření se stanou důležitými vstupy pro vedení města, budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, že se o sport nezajímáte nebo se sportu již aktivně nevěnujete.

Dotazník můžete vyplňovat od 1. do 20. června a naleznete jej na následující adrese: lokalsport.cz/mhradiste.

Jakub Popelka, Lokal Sport