Na svém posledním zasedání v roce 2020 schválilo zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště „Plán rozvoje sportu v Mnichově Hradišti do roku 2030“. Jedná se o strategický dokument, který analyzuje stávající stav organizovaného i neorganizovaného sportu v Mnichově Hradišti, účast veřejnosti na sportovních aktivitách, existenci a stav sportovní infrastruktury i financování sportu. Na základě těchto podkladů vznikl návrh rozvoje, který kromě vize navrhuje i 9 konkrétních priorit, kam směřovat úsilí vedení a pracovníků města.

Podle plánu by tak město v roce 2030 mělo mít novou víceúčelovou halu ve školním areálu ve Studentské ulici, zrekonstruovanou halu BIOS a nový celobetonový skatepark. Po etapách by se měl začít měnit prostor u protipovodňové zdi u Jizery v novou sportovně-rekreační zónu a postupně by měly vznikat i úseky cyklostezky Greenway Jizera v blízkosti města. Město by mělo dále pracovat na stabilizaci každoročních dotací pro sportovní organizace a podporovat vznik nových sportovních akcí i celoročních sportovních programů pro veřejnost. Mezi priority patří také podpora rozvoje stávajících sportovišť v majetku spolků. Jednou z možností, jak přivést do města nové sportovní zařízení (plavecký bazén, regenerační služby) je spolupráce se soukromý sektorem.

Díky nově vzniklému dokumentu město nyní splňuje zákonné povinnosti a má nezbytný podklad pro žádosti o dotace na výstavbu a rozvoj sportovní infrastruktury. S celým dokumentem, který zpracoval Mgr. Jakuba Popelky, Ph.D. s výrazným zapojením veřejnosti i sportovních aktérů ve městě, se můžete seznámit na webu města.